Právne informácie

Podmienky vstupu pre návštevníkov:

 • Máte viac ako 18 rokov.
 • Pokiaľ sa nachádzate v štáte, v ktorom je stanovená iná hranica plnoletosti ako podľa predpisu v Slovenskej republike, potvrdzujete, že spĺňate podmienky plnoletosti v danom štáte a že vstup na túto stránku nie je obmedzený alebo zakázaný predpisom štátu, v ktorom sa nachádzate alebo v ktorom ste štátnym príslušníkom.
 • Neposkytnete a priamo ani nepriamo neumožníte prístup k obsahu na tejto stránke osobám mladším ako 18 rokov a ani iným osobám, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v tomto prehlásení.
 • V prípade, že nespĺňate tieto uvedené podmienky, ste povinný opustiť túto stránku.
 • Hlavným poslaním časopisu Konopkar je uverejňovanie obsahu pre dospelých, ktorí dovŕšili 18 rokov a zaujímajú sa o tematiku konope, vrátane legálne predpísaného medicínskeho konope (marihuana). Celý obsah časopisu Konopkar slúži výlučne na informačné, záujmové, medicínske a vedecké účely.
 • Prevádzkovateľ nenabáda na akúkoľvek nelegálnu činnosť.
 • Prevádzkovateľ nezvádza na zneužívanie návykových látok a nikoho v tejto činnosti nepodporuje. Prevádzkovateľ nepodnecuje a ani nešíri zneužívanie návykových látok.
 • Prevádzkovateľ časopisu Konopkar v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za akékoľvek nesprávne či nezákonné použitie informácií zverejnených v tomto časopise a na webových stránkach, na ktoré odkazuje.
 • Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah inzercie, ani za webové stránky, na ktoré časopis Konopkar odkazuje.
 • Obsah vytvorený Prevádzkovateľom je duševným vlastníctvom Prevádzkovateľa a ako taký je chránený príslušnými právnymi predpismi SR v oblasti autorského práva a jednotlivých práv priemyselného vlastníctva. Podmienky, za ktorých je možné s daným dielom zverejneným v časopise ďalej pracovať, jasne a zrozumiteľne určuje príslušná licencia uzavretá v súvislosti s daným dielom.
 • Návštevník nie je oprávnený upravovať, zverejňovať, rozširovať, spracovávať, adaptovať, prekladať, ani iným komerčných spôsobom využívať ktorúkoľvek súčasť obsahu časopisu, ktorá je chránená právami duševného vlastníctva Prevádzkovateľa. Na použitie obsahu časopisu zo strany Návštevníka je potrebný súhlas Prevádzkovateľa. Výnimkou je šírenie obsahu časopisu s cieľom pozitívnej propagácie. V tomto prípade je jedinou podmienkou, že obsah musí mať ako zdroj uvedenú internetovú adresu.
 • Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za výber tematiky a obsah jednotlivých diel autorov.
 • Obsah jednotlivých diel autorov nemusí odzrkadľovať rovnaké názory Prevádzkovateľa.
 • Návštevník bol upovedomený Prevádzkovateľom o povahe tohto časopisu a v prípade, že nesúhlasí s horeuvedenými podmienkami, nech bezodkladne opustí časopis Konopkar.

 

Zhromažďovanie a využitie osobných údajov, cookies, odkazy na externé stránky:

Časopis Konopkar rešpektuje súkromie osôb, ktoré ho navštevujú. Prevádzkovateľ zhromažďuje iba tie osobne identifikovateľné údaje, (ako napr. meno, adresa alebo e-mail), ktoré mu sami dobrovoľne poskytnete. Prevádzkovateľ časopisu Konopkar tieto údaje využije iba k účelom uvedeným tam, kde boli poskytnuté. Príležitostne môže Prevádzkovateľ uvedené informácie použiť k tomu, aby sa s Návštevníkom spojil s cieľom zistiť potreby Návštevníka alebo s cieľom zlepšenia časopisu Konopkar.

Prevádzkovateľ alebo jeho dôveryhodný partner môže informácie použiť v súhrnnej forme na štatistické analýzy. Pri tomto spracovaní nie je možné z dát získať žiadne osobne identifikovateľné informácie.

 

Využitie súborov cookie

Časopis Konopkar využíva súbory cookie, aby stránky prispôsobil Vašim potrebám. Cookie je textový súbor, ktorý server uloží na váš pevný disk. Tento súbor rozširuje funkcie dostupné na stránkach a umožňuje presnejšiu analýzu ich využitia. Server časopisu Konopkar môže napríklad vytvoriť súbor cookie, ktorý Vám zabráni v opakovanom zadávaní hesla počas jednej návštevy. Bez ohľadu na spôsob použitia však súbory cookie nebudú zhromažďovať osobne identifikovateľné informácie.

Môžete tiež nastaviť svoj webový prehliadač tak, aby tieto súbory buď prijímal alebo odmietal. Ak sa rozhodnete ich odmietať, nebudete môcť dobre využiť interaktívne prvky, ktoré naše stránky môžu obsahovať.

 

Zabezpečenie osobných údajov

Časopis Konopkar uchováva Vaše osobné údaje bezpečne a chráni ich pred neoprávnenými osobami, zneužitím alebo zverejnením. Vaše údaje sú v bezpečí na počítačových serveroch v kontrolovanom a chránenom prostredí, zaistené najmodernejším hardvérovými a softvérovými systémami na ochranu dát.

 

Produkty Google

Časopis Konopkar využíva produkty spoločnosti Google Ireland Ltd., ktoré zhromažďujú, zdieľajú a využívajú osobné údaje na prispôsobenie zobrazovania reklám.

 

Odkazy na externé stránky

Časopis Konopkar môže v záujme návštevníkov obsahovať aj rad odkazov na iné servery s užitočnými informáciami. Zásady ochrany súkromných údajov, ktoré sú tu popísané, nemusia však na iných serveroch platiť. Ak máte záujem o informácie o ich spôsobe zberu a distribúcii údajov, kontaktujte priamo prevádzkovateľa konkrétnych stránok. Osobne identifikovateľné informácie zhromažďované na stránkach Prevádzkovateľa sa externým serverom nedodávajú, ak nie je v okamihu, keď toto poskytujete, stanovené inak.

 

Upozornenie:

 • Prevádzkovateľ časopisu Konopkar upozorňuje všetkých návštevníkov, že akékoľvek nakladanie s rastlinami konope (mimo vybraných legálnych odrôd pre poľnohospodárske účely s obsahom THC menej ako 0.3% podľa osobitných predpisov) je na území Slovenskej republiky zakázané a postihnuteľné Trestným zákonom č. 300/2005 Z.z..
 • Prevádzkovateľ časopisu Konopkar upozorňuje všetkých návštevníkov, že akékoľvek nakladanie so životaschopnými konopnými semenami môže byť v niektorých štátoch nelegálne.

 

Tieto Právne informácie sú platné a účinné od 30.12.2017 a rušia ich predchádzajúce znenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť Právne informácie bez predchádzajúceho upozorneniaAkékoľvek zmeny budú vykonané priamo na tejto stránke.

Vaše centrum o konope. Novinky a články o lekárskej marihuane. Táto web stránka je prístupná len pre osoby, ktoré dovŕšili 18 rokov. V prípade, že nemáte viac ako 18 rokov, bezodkladne opustite túto web stránku! Web stránka konopkar.sk používa súbory cookies na zlepšenie funkcií prehliadania, ako aj produkty spoločnosti Google, ktoré zhromažďujú, zdieľajú a využívajú osobné údaje na prispôsobenie zobrazovania reklám. Viac informácii nájdete na stránke Právne informácie. Ďakujeme, že podporujete konopnú osvetu a bezplatnú žurnalistiku vypnutím Vášho adblockeru:)
Súhlasím