Knižné zdroje

  • VON MISES, Ludwig, 2006. Lidské jednání: pojednání o ekonomii, Praha: Liberální institut. 959 s
  • ŠÍMA, Josef, 2004. Ekonomie a právo: úvod do logiky společenského jednání, Praha: Oeconomica. 207 s.
  • ROTHBARD, Murray N., ŠŤASTNÝ, Dan a ŠÍMA, Josef, ed. 2005. Ekonomie státních zásahů, Praha: Liberální institut. 464 s.

Internetové zdroje