Prehľad milostí udelených prezidentkou Čaputovou za marihuanu

Foto: Cannabis & Hemp Events Facebook / wikipedia.org
Konopkar, 28. apríla 2023

Prezidentka Zuzana Čaputová v rámci svojej funkcie môže udeliť milosť.

Od nástupu do funkcie udelila celkom 22 milostí – rekordérom ale zatiaľ nie je.

Najviac milostí – 85, udelil Michal Kováč, o desať menej Rudolf Schuster.

V prípade Andreja Kisku ich bolo naopak iba 6.

 

Joan Wong for NBC News / Getty Images

 

Žiadostí je ale tak veľa, že má kancelária prezidenta dokonca špeciálny odbor, odbor milostí.

Rukami jej zamestnankýň prejde každá jedna žiadosť s konkrétnym osudom.

 

 

 

 

31-ročný muž

Prezidentka Zuzana Čaputová udelila 3. marca 2023 podmienečnú milosť 31-ročnému mužovi, ktorý bol právoplatne odsúdený za zadováženie si a prechovávanie marihuany.

Odsúdený zasadil tri rastliny marihuany, pričom návykovú látku ďalej nepredával, za čo mu bol udelený trest odňatia slobody vo výmere 7 rokov, pričom pôvodne mu prvostupňový súd uložil trest odňatia slobody vo výmere 10 rokov a 8 mesiacov.

Z uloženého trestu k dnešnému dňu vykonal takmer 2 roky a 8 mesiacov, a to v prísnejšom, strednom stupni stráženia.

Prezidentka pri posudzovaní žiadosti o milosť zohľadnila najmä skutočnosť, že odsúdený s návykovou látkou neobchodoval, okrem predmetného odsúdenia nebol súdne trestaný a viedol riadny život.

V minulosti pracoval a doručené hodnotenie z ústavu na výkon trestu odňatia slobody je kladné.

Vzhľadom na osobu odsúdeného, jeho správanie a spoločenskú nebezpečnosť jeho konania možno doposiaľ vykonaný trest odňatia slobody považovať za dostatočný.

 

New York Times

 

Prezidentka sa plne stotožňuje s myšlienkou, že drogovú trestnú činnosť je potrebné primerane postihovať.

Je však nutné poukázať na skutočnosť, že v uvedenej trestnej veci právna úprava definuje pestovanie troch rastlín marihuany ako obzvlášť závažný zločin, teda úmyselný trestný čin s najvyššou mierou spoločenskej nebezpečnosti s dolnou hranicou trestnej sadzby najmenej desať rokov.

Paradoxne sú mnohé násilné trestné činy, a to aj s následkom smrti, podľa Trestného zákona posudzované len ako zločiny, hoci miera ich spoločenskej nebezpečnosti a často aj spôsobený následok sú ďaleko závažnejšie.

Aj v tomto kontexte sa preto javí ako nevyhnutné komplexné prehodnotenie súčasných trestných sadzieb a trestnej politiky štátu.

Prezidentka odpustila odsúdenému zo 7-ročného trestu odňatia slobody jeho nevykonaný zvyšok pod podmienkou, že štyri roky odo dňa udelenia milosti nespácha úmyselný trestný čin.

Prezidentka pri udeľovaní milostí postupovala podľa čl. 102 ods. 1 písm. j) Ústavy Slovenskej republiky a § 472 a 475 Trestného poriadku.

 

 

 

 

28-ročný muž

Prezidentka Slovenskej republiky udelila milosť 28-ročnému mužovi, ktorý bol súdom právoplatne odsúdený za kúpu a prechovávanie marihuany na trest odňatia slobody vo výmere päť rokov.

Ako vyplýva zo spisového materiálu k žiadosti o milosť, odsúdený marihuanu nepredával a návykovú látku si v malom množstve zaobstaral výlučne pre vlastnú potrebu.

So započítaním výkonu väzby si z uloženého päť ročného trestu odňatia slobody vykonal viac ako dve tretiny, pričom v podmienkach prísnejšej väzby bol takmer tri roky.

Hlava štátu pri posudzovaní žiadosti o milosť zohľadnila okrem právnych aspektov prípadu najmä skutočnosť, že odsúdený s návykovou látkou neobchodoval.

Hodnotenie z ústavu na výkon trestu odňatia slobody je kladné a jeho postoj k spáchanej trestnej činnosti je kritický.

V minulosti riadne pracoval a jeho posledným zamestnávateľom bol hodnotený kladne.

 

Justin Renteria

 

Prezidentka Slovenskej republiky sa plne stotožňuje s myšlienkou, že drogovú trestnú činnosť je potrebné primerane postihovať, avšak je potrebné rozlišovať medzi dílermi a konzumentmi.

Vzhľadom na osobu odsúdeného a spoločenskú nebezpečnosť jeho konania možno doposiaľ vykonaný trest odňatia slobody považovať za dostatočný.

Prezidentka Slovenskej republiky odpustila odsúdenému z päť ročného trestu odňatia slobody jeho nevykonaný zvyšok pod podmienkou, že jeden rok a štyri mesiace odo dňa udelenia milosti nespácha úmyselný trestný čin.

Prezidentka Slovenskej republiky pri udeľovaní milosti postupovala podľa čl. 102 ods. 1 písm. j) Ústavy Slovenskej republiky a § 472 a 475 Trestného poriadku.

 

 

 

 

56-ročný muž

Prezidentka podmienečne zmiernila trest odňatia slobody mužovi, ktorý bol odsúdený na 10 rokov za prechovávanie marihuany

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová udelila 23. júla 2021 podmienečnú milosť 56-ročnému mužovi J. Š., ktorý bol súdom právoplatne odsúdený za zaobstaranie a prechovávanie marihuany na trest odňatia slobody vo výmere 10 rokov.

Hlava štátu pri posudzovaní žiadosti o milosť zohľadnila okrem právnych aspektov najmä mimoriadne okolnosti prípadu, a tiež skutočnosť, že odsúdený s návykovou látkou neobchodoval.

V súčasnosti nie je trestne stíhaný a okrem posudzovaného odsúdenia viedol na Slovensku bezúhonný život, riadne pracoval a staral sa o svoju rodinu.

Podstata skutku spočívala podľa rozhodnutia súdu v tom, že vo vinohrade, ktorý mu patril, umožnil synovi ako hlavnému páchateľovi, aby zasadil 8 kusov sadeníc marihuany, pričom sám zasadil medzi vinič 2 rastliny.

Hodnotenia z ústavu na výkon trestu odňatia slobody sú veľmi kladné, riziko recidívy je u odsúdeného minimálne a resocializačná prognóza je priaznivá.

 

Shutterstock

 

Prezidentka Slovenskej republiky sa plne stotožňuje s myšlienkou, že drogovú trestnú činnosť je potrebné prísne postihovať.

V uvedenom prípade však 10-ročný trest odňatia slobody možno považovať vzhľadom na okolnosti prípadu, osobu odsúdeného, mieru jeho zavinenia a spoločenskú nebezpečnosť konania za neprimerane prísny, a to aj v kontexte práve prebiehajúcej celospoločenskej diskusie týkajúcej sa revízie vysokých trestných sadzieb za užívanie a držanie marihuany.

Prezidentka Slovenskej republiky odpustila J. Š. z 10-ročného trestu odňatia slobody jeho časť vo výmere 8 rokov pod podmienkou, že odsúdený počas dvoch rokov od jeho prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody nespácha úmyselný trestný čin.

Doposiaľ vykonal viac ako rok z uloženého trestu odňatia slobody a po zmiernení trestu mu zostáva ešte vykonať približne 11 mesiacov trestu.

Prezidentka Slovenskej republiky pri udeľovaní milosti postupovala podľa čl. 102 ods. 1 písm. j) Ústavy Slovenskej republiky a § 472 a 475 Trestného poriadku.

 

 

 

 

28-ročný muž

Prezidentka odpustila časť trestu mužovi, ktorý bol za konzumáciu marihuany odsúdený na 10 a pol roka. Viac ako polovicu trestu si už odpykal.

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová udelila 18. septembra 2020 milosť 28-ročnému mužovi A. Z., ktorý bol súdom dvakrát odsúdený za držanie a konzumáciu marihuany spolu na 10,5 roka odňatia slobody.

Hlava štátu pri posudzovaní žiadosti o milosť zohľadnila okrem právnych aspektov najmä mimoriadne okolnosti prípadu, a tiež skutočnosť, že odsúdený s návykovou látkou neobchodoval a doposiaľ vykonal dostatočne dlhý trest vzhľadom na spoločenskú nebezpečnosť svojho konania.

Odsúdený môže po prepustení z výkonu trestu výrazne pomôcť svojej rodine.

Jeho rodičia, s ktorými žil v spoločnej domácnosti, trpia ochoreniami, ktoré si vyžadujú aj hospitalizáciu v nemocnici a jeho sestra je onkologickou pacientkou.

Z. bol najskôr odsúdený v roku 2014 na podmienečný trest odňatia slobody vo výmere 3 roky.

Súd mu tento trest premenil na nepodmienečný, pretože v roku 2016 bol opakovane odsúdený za rovnaký trestný čin na trest odňatia slobody vo výmere 7,5 roka.

Spolu by mal vykonať trest odňatia slobody v trvaní 10,5 roka.

So započítaním väzby je odsúdený už viac ako 5 rokov vo výkone trestu odňatia slobody.

Hodnotenia z ústavu na výkon trestu odňatia slobody sú pozitívne.

 

Sarah Rogers/The Daily Beast

 

Odsúdený sa prvého skutku dopustil ako osoba blízka veku mladistvých.

Ako vyplýva zo spisového materiálu k žiadosti o milosť, A. Z. marihuanu nepredával a návykovú látku si v menšom množstve zaobstaral a následne prechovával výlučne pre vlastnú potrebu.

Prezidentka Slovenskej republiky sa plne stotožňuje s myšlienkou, že drogovú trestnú činnosť je potrebné prísne postihovať, avšak je potrebné rozlišovať medzi dílermi a konzumentmi, ktorí sú istým spôsobom tiež obeťami obchodu s drogami.

Trestný zákon v súčasnej podobe však takéto rozlíšenie nezohľadňuje dostatočne.

Prezidentka Slovenskej republiky odpustila A. Z. zo 7,5-ročného trestu odňatia slobody jeho nevykonaný zvyšok a zároveň mu odpustila súdom premenený 3-ročný trest odňatia slobody.

Prezidentka Slovenskej republiky pri udeľovaní milosti postupovala podľa čl. 102 ods. 1 písm. j) Ústavy Slovenskej republiky a § 472 Trestného poriadku.

 

 

 

 

[Kompletný zoznam milostí]

 

 

Zdroj: noviny.sk, prezident.sk

 

Prečítaj si viac z kategórie:
Články
Vaše centrum o konope. Novinky a články o lekárskej marihuane. Táto web stránka je prístupná len pre osoby, ktoré dovŕšili 18 rokov. V prípade, že nemáte viac ako 18 rokov, bezodkladne opustite túto web stránku! Web stránka konopkar.sk používa súbory cookies na zlepšenie funkcií prehliadania, ako aj produkty spoločnosti Google, ktoré zhromažďujú, zdieľajú a využívajú osobné údaje na prispôsobenie zobrazovania reklám. Viac informácii nájdete na stránke Právne informácie. Ďakujeme, že podporujete konopnú osvetu a bezplatnú žurnalistiku vypnutím Vášho adblockeru:)
Súhlasím