Najvyšší súd v Prahe odmietol zaregistrovať Konopnú cirkev

Foto: placemania.sk / Konopná Cirkev
Konopkar, 20. marca 2023

Učenie Konopnej cirkvi, ktorá sa v Česku márne usilovala o registráciu, nemožno považovať za náboženské vyznanie.

Najvyšší správny súd (NSS) zamietol kasačnú sťažnosť Dušana Dvořáka, ktorý vystupoval ako splnomocnenec prípravného výboru.

 

Najvyšší správny súd (NSS), zdroj: krestandnes.cz

 

Registráciu cirkvi zamietlo ministerstvo kultúry, prípravný výbor neuspel ani so žalobou na Mestský súd v Prahe.

NSS sprístupnil svoje rozhodnutie na úradnej tabuli.

„Nevykazuje žiadne vnútorné znaky ako tradičné náboženstvo najmä preto, že v ňom úplne absentuje vzťah k metafyzickému, respektíve sakrálnemu svetu, nerieši existenciálne otázky, zameriava sa iba na špecifický aspekt života (prospešnosť konope) a neobsahuje zrozumiteľný etický systém,“ píše sa v rozsudku.

 

zdroj: facebook.com/1konopnacirkev

 

Dvořák dlhodobo propaguje liečebné účinky konope, za ktorého pestovanie sa dostal do väzenia.

Vo výkone trestu bol aj v čase podania kasačnej sťažnosti.

Jeho odsúdenie kritizovalo množstvo ľudskoprávnych aktivistov či zástancov legalizácie marihuany.

Návrh na registráciu Konopnej cirkvi podal prípravný výbor v roku 2016.

 

zdroj: ROB WILSON

 

Ministerstvo kultúry ho definitívne zamietlo o tri roky neskôr.

Dospelo k záveru, že cirkev nespĺňala zákonom vymedzené podmienky a jej vierouku nemožno považovať za náboženskú vieru.

Vlani v januári žalobu splnomocnenca zamietol Mestský súd v Prahe.

Poukázal na to, že náboženská viera je spravidla metafyzická, vypovedá o základných otázkach života a jeho zmysle, obsahuje etický systém a ponúka ucelený pohľad na svet.

Virúka Konopnej cirkvi sa však vzťahuje iba k čiastkovému aspektu ľudskej existencie, a to k prospešnosti konope.

 

zdroj: Konopná Cirkev

 

V kasačnej sťažnosti Dvořák uvádzal, že v medzinárodnom práve neexistuje žiadna všeobecne prijímaná definícia náboženstva, a je preto nutné vykladať pojem široko, a nie len ako vieru v boha či bohov.

V prípade Konopnej cirkvi vraj ide o vieru, že konope prostredníctvom kanabinoidov, teda konkrétnych obsiahnutých látok, prepája svet.

V sťažnosti sa tiež objavil argument, že konope má rovnako ako kresťanský mesiáš Ježiš schopnosť uzdravovať chorých.

Podobne ako mestský súd aj NSS dospel k záveru, že Konopná cirkev svojím učením nenapĺňa kritérium metafyzičnosti.

 

zdroj: placemania.sk

 

Prítomnosť a účinky kanabinoidov sú empiricky overiteľné, a sú tak podľa NSS skôr otázkou vedy ako viery.

„Ani prirovnanie konope k Ježišovi a jeho liečiteľským schopnostiam na veci nič nemení, lebo kresťanská viera vidí zdroj Ježišovej liečivej moci v Bohu, kým Konopná cirkev je založená na viere v liečivé účinky konope, ktorého liečivý potenciál je založený na jeho zložení,“ pokračuje odôvodnenie .

NSS tiež uviedol, že Konopná cirkev sa ucelene nevenuje zásadným otázkam života, smrti a zmyslu bytia.

Sústredí sa len na vzývanie konope ako zdraviu prospešné plodiny.

 

zdroj: elise.love

 

„Akokoľvek môže byť sťažovateľova viera v prospešnosť kanabisu skutočná, podľa názoru NSS môže byť iba svetským presvedčením, nie náboženským vyznaním, ktoré je inherentným predpokladom každej náboženskej spoločnosti či cirkvi,“ uviedol v závere odôvodnenia predseda senátu Viktor Kučera.

V znaleckom posudku a rozhodnutiach ministerstva i súdov sa opakovane objavovala domnienka, že cieľom prípadnej registrácie Konopnej cirkvi bolo získať právnu ochranu pre užívateľov konope.

 

Zdroj: christnet.eu

 

Prečítaj si viac z kategórie:
Články
Vaše centrum o konope. Novinky a články o lekárskej marihuane. Táto web stránka je prístupná len pre osoby, ktoré dovŕšili 18 rokov. V prípade, že nemáte viac ako 18 rokov, bezodkladne opustite túto web stránku! Web stránka konopkar.sk používa súbory cookies na zlepšenie funkcií prehliadania, ako aj produkty spoločnosti Google, ktoré zhromažďujú, zdieľajú a využívajú osobné údaje na prispôsobenie zobrazovania reklám. Viac informácii nájdete na stránke Právne informácie. Ďakujeme, že podporujete konopnú osvetu a bezplatnú žurnalistiku vypnutím Vášho adblockeru:)
Súhlasím