Poslanci odmietli dekriminalizáciu marihuany. Idú sa však riešiť miernejšie tresty

Foto: Darren England/EPA, SITA/Kancelária Národnej rady SR
Konopkar, 1. decembra 2021

Poslanci Národnej rady (NR) SR odmietli v stredajšom hlasovaní tri novely z dielne nezaradeného poslanca Tomáša Valáška.

Dvomi návrhmi noviel Trestného zákona chcel prispieť k dekriminalizácii marihuany a redefinovať skutok znásilnenia.

 

Miernejšie tresty

Valášek navrhoval zrušiť tresty za marihuanu pre vlastnú spotrebu do výšky 60-násobku obvyklej jednorazovej dávky.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková však navrhuje zmenu trestného zákona.

Zdôraznila, že návrhom nedochádza k dekriminalizácii či legalizácii drog.

Za prechovávanie marihuany v množstve do jedného gramu by sa už po novom neukladal trest odňatia slobody, ale niektorý z alternatívnych trestov.

“Účelom je minimalizovať negatívne dosahy na spoločenské uplatnenie spravidla mladistvých prvopáchateľov spôsobené aj viacročným zápisom v registri trestov,” vysvetlila ministerka.

Cieľom novely je rozlišovať trestanie užívateľov drog od ich výrobcov a dílerov.

Návrh zákona už neráta s trestom odňatia slobody ako s univerzálnym trestom. Za vybrané trestné činy bude môcť súd ukladať iba tresty nespojené s odňatím slobody.

“Takéto alternatívne bude môcť súd ukladať pri držbe marihuany v nepatrnom množstve alebo pri ohováraní,” spresnila Kolíková. Novela ráta s odňatím slobody, ak by sa alternatívny trest nedodržiaval.

 

Kolíková dala na stôl dlhoočakávané zmeny

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková predkladá do medzirezortného pripomienkovania veľkú novelu Trestného zákona. 

Novela Trestného zákona obsahuje viacero zásadných zmien, ku ktorým sa vláda zaviazala vo svojom programovom vyhlásení, či už je to podpora pri presadzovaní alternatívnych trestov, ochrana pred šírením dezinformácií, prísnejšie postihovanie environmentálnej trestnej činnosti.

Rovnako prináša aj komplexnú úpravu vo vzťahu k drogovým trestným činom.

Ale reaguje aj na aktuálnu situáciu, a to zavedením nových trestných činov ako sú napríklad podnecovanie vzbudzujúce nenávisť pre výkon povolania, či šírenie nepravdivej informácie.

 

Kolíková volá po úprave trestov na drogy

Jednou zo zmien v Trestnom zákone je komplexná úprava drogových trestných činov, vrátane určovania množstva na účely kvalifikácie skutku a zmiernenie trestnoprávnych dopadov na užívateľov drog. 

Zmeny novela zavádza aj v oblasti drogových trestných činov, keďže podľa Kolíkovej napríklad v súvislosti s marihuanou definuje skutkovú podstatu prechovávania nepatrného množstva. Pri tejto skutkovej podstate by sa podľa ministerky nemal ukladať trest odňatia slobody.

„Tým, že my zavedieme jednoznačné množstvá, vytvoríme jednoznačný priestor aj pre orgány činné v trestnom konaní, aby vedeli ako postupovať a ako rozlišovať v tých jednotlivých prípadoch, o aký trestný čin ide,“ vysvetlila Kolíková. Dodala, že na jasnom rozlišovaní medzi dílermi drog a užívateľmi by mala byť celospoločenská zhoda.

V návrhu zákona odstránili pojem „pre vlastnú potrebu“ a „obvyklá jednorazová dávka drog“ a zároveň ustanovili presné množstvá drog, od ktorých sa následne odvíja aj trestnosť daného skutku.

Po novom by sa pri prechovávaní marihanuy do 1 gramu neukladal trest odňatia slobody, ale niektorý z alternatívnych trestov nespojených s odňatím slobody.

„Neprimerané tresty odňatia slobody ukladané užívateľom drog v zmysle platnej úpravy nás opätovne viedli k prehodnoteniu nastavenia drogovej trestnej legislatívy. Je potrebné zdôrazniť, že držba akéhokoľvek množstva drogy ostáva naďalej protiprávnym konaním. Teda návrhom nedochádza k dekriminalizácii, či legalizácii drog. Cieľom návrhu je odlíšiť postihovanie užívateľov drog od prísnejšieho postihovania dílerov drog,“ uvádza sa v návrhu Trestného zákona.

 

Zdroje: interez.sk, startitup.sk

 

Prečítaj si viac z kategórie:
Články
Vaše centrum o konope. Novinky a články o marihuane. V prípade, že nemáte viac ako 18 rokov, bezodkladne opustite túto stránku. Stránka konopkar.sk používa súbory cookies na zlepšenie funkcií prehliadania, ako aj produkty spoločnosti Google, ktoré zhromažďujú, zdieľajú a využívajú osobné údaje na prispôsobenie zobrazovania reklám. Ďakujeme, že podporujete konopnú osvetu a bezplatnú žurnalistiku vypnutím Vášho adblockeru :)
Súhlasím