Voľby 2020: Dekriminalizácia marihuany podľa SaS

Foto: Life of Boris (youtube.com) / aktuality.sk / konopkar.sk / sas.sk
Konopkar, 21. januára 2020

Ako chce liberálna strana Sloboda a Solidarita upraviť legislatívu upravujúcu narábanie s konope – marihuanou? Zverejnila to v rámci svojho širšieho programového dokumentu, z ktorého citujeme.

V súčasnosti sa viac ako polovica mladých ľudí dostáva do priameho osobného kontaktu s marihuanou.

Doterajší systém represie sa ukázal ako neúčinný a nedostatočný.

Trestnoprávny postih za čo i len jednorazové užitie marihuany je postavený na úroveň usmrtenia z nedbanlivosti či zneužitia tvrdých drog.

Priamym následkom trestného stíhania tak môže byť v konkrétnych prípadoch nedokončené vzdelanie a záznam v registri trestov, čo výrazne sťažuje uplatnenie sa takéhoto mladého človeka na trhu práce.

 

 

Zdroj: youtube.com – Sloboda a Solidarita

 

 

Rozdiel medzi užívateľom a dílerom

Dekriminalizáciou marihuany zabránime nežiaducemu zhoršovaniu spoločenského uplatnenia zväčša mladých ľudí v dôsledku neprimeranej penalizácie za užívanie marihuany.

Ďalšími navrhovanými opatreniami zvýšime účinnosť odbornej prevencie.

Pri posudzovaní trestnoprávnej zodpovednosti rozlíšime užívateľa od dílera, pretože pre ochranu spoločnosti je omnoho dôležitejšie postihovať závažnú trestnú činnosť dílerov smerujúcu k výrobe a distribúcii omamných látok.

 

 

Medicínska marihuana

Marihuana je pravdepodobne najstaršou liečivou rastlinou.

Je nádejou na zmiernenie utrpenia a kvality života u ťažko chorých pacientov v terapii chronickej bolesti, onkologických ochorení, roztrúsenej sklerózy (neurodegeneratívne procesy), Parkinsonovej choroby, Alzheimerovej choroby a epilepsie.

Nechceme brániť využívaniu liečiv vyrábaných z marihuany, ak človeku môžu pomôcť pri liečbe ochorení. 

Využitie marihuany na medicínske účely je povolené v Českej republike, vo Švajčiarsku, v Rakúsku, Izraeli, vo Fínsku, v Číne, Kanade a v 33 štátoch USA.

 

 

 

 

Riešenia SaS:

 

 

15.

Rekvalifikujeme držbu marihuany v množstve nepresahujúcom päť gramov sušiny z trestného činu na priestupok, ktorého následkom už nie je záznam v registri trestov.

 

 

16.

Upravíme tresty za priestupky spáchané držbou marihuany tak, že v prípade zadržania množstva menšieho ako dva gramy sušiny budeme tento priestupok riešiť jej konfiškáciou a dohovorom na mieste.

Držbu v množstve dva až päť gramov budeme riešiť jej konfiškáciou a alternatívnym trestom so systematickým využitím komplexných odborných preventívnych programov. 

 

 

Zdroj: topky.sk

 

 

17.

Pri priestupkoch mládeže do 18 rokov (vrátane držby menšej ako dva gramy) zapojíme do preventívneho programu spolu s mladistvým alebo maloletým aj jeho zákonného zástupcu.

Rozšírime možnosti komplexnej odbornej pomoci rodičom mladistvých a maloletých, ktorí o ňu požiadajú z vlastnej iniciatívy pri problémoch so zvládaním výchovy.

 

 

18.

Predaj alebo pokus o predaj, výrobu alebo iné konanie, ktorého účelom je ekonomický prospech, alebo podanie mládeži, kvalifikujeme i naďalej ako trestný čin.

 

 

19.

Sprísnime tresty pre dílerov tvrdých drog a omamných látok.

V zákone č. 300/2005 (Trestný zákon) dáme dílerstvo na obchodnom základe na rovnakú úroveň ako samotnú výrobu omamných látok vo veľkom rozsahu.

Niekedy sa totiž dílerstvo posudzuje ľahšie.

 

 

Zdroj: pixabay / newstarget.sk

 

 

Svet prehráva boj s drogami

Samotnou dekriminalizáciou užívania marihuany sa nevyrieši jeden zo závažných negatívnych dôsledkov existencie drog v našej spoločnosti, a to fungovanie čierneho trhu.

Ako vyplýva z analýzy OSN, štáty na celom svete dlhodobo prehrávajú boj s drogovou kriminalitou a užívanie drog neustupuje napriek množstvu opatrení a obrovských výdavkov, ktoré štáty v boji s touto kriminalitou realizujú.

Na druhej strane si uvedomujeme, že nie je možné na uvedený problém poskytnúť jednoduché riešenie.

 

 

Nepodporovať nelegálny obchod

Považujeme však za dôležité spolu s dekriminalizáciou užívania marihuany navrhnúť riešenie spôsobu, akým sa užívateľ marihuany môže dostať k rastline pre vlastnú spotrebu bez toho, aby musel podporovať nelegálny obchod.

Mnohé štáty vrátane Českej republiky zároveň s prijatím právnej úpravy dekriminalizujúcej držbu marihuany pre vlastnú potrebu pristúpili aj k dekriminalizácii pestovania konope v malom množstve.

 

 

 

 

Riešenia SaS:

 

20.

Dekriminalizujeme pestovanie dvoch rastlín konope jednou osobou.

 

 

21.

Iné formy výroby marihuany vrátane pestovania väčšieho množstva rastlín alebo kolektívneho pestovania, alebo iné nakladanie s touto látkou kvalifikujeme ako trestné činy rovnako ako doteraz.

 

 

22.

Podporíme zaradenie prípravkov s obsahom tetrahydrokanabinolu a kanabidiolu v liečbe, a to po splnení štandardných požiadaviek na registráciu liečiv.

 

 

 

 

Juraj Droba

(Prevzaté z volebného programu Návod na lepšie Slovensko – 1144 konkrétnych riešení, aby sa tu oplatilo pracovať, podnikať a žiť; SaS, Bratislava 2020; medzititulky pridala redakcia newstarget.sk)

  

Zdroj: newstarget.sk

 

Prečítaj si viac z kategórie:
Články
Vaše centrum o konope. Novinky a články o lekárskej marihuane. Táto web stránka je prístupná len pre osoby, ktoré dovŕšili 18 rokov. V prípade, že nemáte viac ako 18 rokov, bezodkladne opustite túto web stránku! Web stránka konopkar.sk používa súbory cookies na zlepšenie funkcií prehliadania, ako aj produkty spoločnosti Google, ktoré zhromažďujú, zdieľajú a využívajú osobné údaje na prispôsobenie zobrazovania reklám. Viac informácii nájdete na stránke Právne informácie. Ďakujeme, že podporujete konopnú osvetu a bezplatnú žurnalistiku vypnutím Vášho adblockeru:)
Súhlasím