Prečo je konopa zakázaná a alkohol nie?

Foto: dennikn.sk/blog
Konopkar, 13. marca 2019

Niektorí si myslia, že riešiť drogovú politiku je hodné akurát tak pousmiatia, pretože zrejme ide len o to, aby si nejakí ľudia mohli užiť. Hlboko sa však mýlia. Pointa nie je (len) v tom, že je obmedzovaná sloboda dospelých ľudí, je v tom, že zákazom a trestaním viac ubližujeme ako pomáhame.

Pred pár dňami denník Košice:Dnes informoval, že v Košiciach sa uskutočnil protest na podporu mladého muža, ktorého policajti pristihli so 7,5g marihuany (vysušené puky konopy). Hrozí mu teraz 10 až 15 rokov väzenia.

Matka zadržaného bola na proteste tiež a syna sa zastala. Aj keď uznala, že urobil hlúposť a že si zaslúži trest, 10-ročný trest je podľa nej pritvrdý. Povedala, že by podľa nej bolo lepšie, keby mu namiesto trestu bola ponúknutá pomoc, napríklad v podobe liečenia. Aj keď si obaja rodičia myslia, že 10-ročný trest za to, čo ich syn urobil, je pritvrdý, zdôrazňujú, že nie sú proti trestom za držbu konopy, len za ich zmiernenie.

Či už je to v prípadoch, ako je tento, alebo vtedy, keď sa politici snažia reformovať drogovú politiku, na Slovensku občas venujeme pozornosť drogám. No ak sa im aj venuje pozornosť, debata sa spravidla týka toho, na čo narážali rodičia zadržaného: výšky trestov za ich držanie. Nedebatuje sa o trestaní samom a o to menej sa debatuje o samotnom zákaze. Hádam, že debata o drogovej politike sa točí okolo výšky trestov preto, lebo sa predpokladá, že zákaz a trestanie drog sú dobré. Rodičia zadržaného nakoniec predpokladali to isté.

Rozšírenosť tohto predpokladu prekonáva len samozrejmosť, s akou sa prijíma. Príde mi to však veľmi zvláštne, pretože ak je prepoklad, že zákaz a trestanie sú dobré, taký samozrejmý, prečo je tak ťažké nájsť jeho presvedčivé zdôvodnenie?

Aby som vysvetlil, čo myslím, zoberme si kriminalizáciu. Za trestné činy sa udeľuje ten najtvrdší druh sankcie: odňatie slobody. Zaiste sa zhodneme na tom, že trestné nemôže byť len tak čokoľvek. Nemôžete povedať „Ak urobíš X, uväzním ťa“ len tak, bezdôvodne. Musíte mať dôvod, aby ste človeka mohli oprávnene potrestať. A nielen, že musíte mať nejaký dôvod, musíte mať excelentný dôvod. Nedávate napomenutie za priestupok, nedávate pokutu za prekročenie rýchlosti, nedávate nútené verejné práce, ale väzníte.

Často takýto excelentný dôvod pre uväznenie máme. Trest, ktorý by mohol dostať zadržaný mladík je podobný trestu za zabitie. Pravda, keď niekto zabije druhého, tak zbaviť ho slobody je oprávnené, pretože páchateľ ukončil život človeka proti jeho vôli, ublížil mu a obral ho o dobré veci, ktoré by zažiť, keby ostal nažive. No čo urobil ten, kto prechovával konopu, že si zaslúži trest a ešte aj trest podobne tvrdý, ako ten, čo zabil?

Teraz k zákazu. Musíme mať nielen dobrý dôvod pre to, aby sme človeka mohli potrestať, ale aj pre to, aby sme mohli obmedziť jeho osobnú slobodu. Nemôžete povedať „Nemôžeš robiť X“ len tak, bezdôvodne. Musíte mať dobrý dôvod. Pravda, taký dôvod často existuje. Jeden dobrý dôvod pre obmedzenie slobody je situácia, kedy sloboda jedného naráža na slobodu druhého. A preto nemám slobodu napríklad vypiť si a sadnúť za volant, pretože sa pre druhých stávam nebezpečným, rovnako ako nemám slobodu sadnúť si pred vás a fajčiť jednu cigaretu za druhou.

Hádam, že som nepovedal nič kontroverzné. Toto sa však týka aj našej debaty o drogách. Ak potrebujeme dobrý dôvod, aby ste mohli obmedziť slobodu človeka a ak potrebujeme ešte lepší dôvod, aby sme ho mohli vážne potrestať, čo sú tie dobré dôvody pre to, že mladý muž z Košíc nemohol legálne získať a prechovávať konopu, a čo sú tie ešte silnejšie dôvody pre to, že mu za to hrozí až 15 rokov väzenia?

Pred chvíľou som povedal, že na základe toho, ako sa o drogách debatuje, to vyzerá, že je nám všetkým jasné, čo tieto dôvody sú. Mne to však úprimne nie je jasné. Doteraz mi to nikto dostatočne nevysvetlil.

Hádam, že viacerí ľudia jednoducho veria zákonu, ktorý zakazuje a trestá konopu, prijímajúc predpoklad, že keďže ju zakazuje a trestá, niečo na nej musí byť zlé. No poznajú tie dobré dôvody, pre ktoré je konopa zakázaná a trestaná? Nie, oni len veria zákonu a tomu, že sa na nejakých dobrých dôvodoch zakladá.

Ak patríte k tým, čo takto dôverujú nášmu zákonu, myslím si, že stojí za pozornosť, že existujú štáty so zákonmi, ktoré konopu nezakazujú a netrestajú. Napríklad Kanada, Uruguay a niektoré štáty v USA povolili rekreačnú konopu. Viaceré európske štáty, vrátane našich českých susedov, prestali trestať držanie pre osobnú spotrebu. Majú aj obyvatelia Kanady či Českej republiky veriť, že ich zákony sú založené na dobrých dôvodoch?

Keďže títo ľudia nepoznajú dôvody, prečo je konopa na Slovensku zakázaná a trestná, možno mi to vysvetlia iní. Niekto by mohol povedať, že konopa je zakázaná a trestná, pretože je návyková.

Je pravda, že konopa je návyková. No je to skutočne dobrý dôvod, prečo ju zakazovať a trestať? Pretože ak áno, prečo nie je zakázaný a trestaný aj alkohol? Alkohol je tiež návykový.

Niekto by mohol povedať, že, áno, obe sú síce návykové látky, no konopa je viac návyková ako alkohol. No toto nie je pravda. Alkohol je viac návykový ako konopa a závislosť od neho je nebezpečnejšia. Odhaduje sa, že zo všetkých užívateľov alkoholu, 15% užíva problematicky (závislosť, zdravotné problémy, a pod., pozri GCDP: The World Drug Perception Problem, s. 14). No u konope je to 9%. Odvykací stav po vysadení konopy neohrozuje život užívateľa a je zanedbateľný, zatiaľ čo odvykací stav po vysadení alkoholu je potenciálne život-ohrozujúci (pozri Kalina et al.: Základy klinické adiktologie, s. 138 a 134). A aj keby sme si mysleli, že návykové drogy sú problém, prečo za ne trestať? Ak je človek závislý od drogy, je to psychiatrická diagnóza, prečo ho teda neliečime, ale namiesto toho trestáme?

Takže, zatiaľ stále nerozumiem. A to som nezmienil tabak, ktorý je považovaný za jednu z najnávykovejších, ak nie za tú najnávykovejšiu drogu zo všetkých. Približne 32% ľudí sa stane závislými na tabaku a závislosti na tabaku je ťažšie sa zbaviť ako akejkoľvek inej závislosti (pozri Lovering: Moral Defense of Recreational Drug Use, poznámka pod čiarou 51, s. 193-4). (Pre porovnanie, u heroínu je to 23% a u kokaínu 17%.) Ak máme dobrý dôvod zakázať a trestať konopu, prečo nemáme problém s alkoholom a tabakom? Alebo je tu niečo, čomu nerozumiem?

Niekto iný by mohol povedať, že nejde o návykovosť, ale o škodlivosť. Konopa je zakázaná a trestná, pretože je škodlivá pre vaše zdravie. No ani v tomto prípade nerozumiem. Alkohol a tabak nie sú škodlivé pre vaše zdravie? Veď sú výrazne toxickejšie pre vaše telo ako konopa. Aj keď sa rozprávame o škodlivosti celkovo, telesnej, psychickej či sociálnej, alkohol a tabak sú pre vás horšie ako konopa (Nutt et al.: Drug Harms in the UK, s. 1561).

Okrem toho, odkedy by sme mali zakazovať a trestať veci, ktoré keď urobíme, tak tým ohrozujeme svoje zdravie? Nie je naša vec, či si dáme nezdravý hamburger vo fastfoode, kúpime štyri čokolády, ideme praktizovať adrenalínové športy, horolezectvo, alebo, keď sme pritom, keď si dáme panáka alebo cigaretu?

Zasa iní by možno tvrdili, že tým, že človek konzumuje konopu, škodí druhým. Možno majú na mysli to, že človek pod vplyvom konopy môže byť zmyslov zbavený, agresívny a ohrozovať svoje okolie. No tu rozumiem ešte menej, ako pri predchádzajúcich dôvodoch, pretože keď sa povie, že niekto je zmyslov zbavený, agresívny a ohrozuje svoje okolie, čo vás prvé napadne? Pod vplyvom čoho je? Samozrejme, že alkoholu. Alkohol zvyšuje subjektívnu agresiu, marihuana ju znižuje. Alkohol je najvýraznejšie spájaný s násilím a zločinom. A alkohol, nie heroín, ani kokaín, a už vôbec nie konopa, je podľa štúdie od Davida Nutta citovanej vyššie najviac škodlivá droga pre druhých. A ak má ktokoľvek čo i len vzdialenú predstavu o tom, aké účinky má konopa na človeka, nedokáže povedať, že agresivita a násilnosť sú medzi nimi. Skôr naopak, ľudia pod vplyvom konopy sú akurát tak krotkí, vysmiati a hladní.

Kým sme ešte pri ubližovaní druhým, ak užívaním drogy človek ubližuje druhým, tak je to v prvom rade užívaním tabaku v dôsledku second-hand dymu, užívaním alkoholu a násilím či šoférovaním. Takže v čom je konopa horšia, že si zasluhuje zákaz aj trest, no alkohol a tabak nie?

Posledný dôvod, ktorý ma ešte napadá, je, že bez ohľadu na to, či je konopa návyková alebo škodlivá, jej užívanie je nemorálne. Niektorí si možno myslia, že ak niekto užije konopu, tak sa tým nejakým spôsobom ponižuje, že nemá úctu sám k sebe a že degraduje jeho osobnosť. Sofistikovanejší by možno dodali, že keď je človek pod vplyvom drogy, tak to podkopáva jeho rozumové schopnosti a jeho schopnosť sám sebe vládnuť. A to je morálny problém.

Ok, ak to skutočne je morálny problém, nie je to morálny problém aj pri alkohole? (Katolícki duchovní užívajú drogu pri náboženskom obrade – víno. Keď sa to povie takto, hneď to znie inak, že?) Pri čom sa človek ponižuje viac (ak sa ponižuje vôbec), než keď je opitý namol? A keď sme pri tom, aj keby tomu bolo tak, že užívanie konopy je nemorálne, znamená to, že by preto malo byť zakázané? Klamanie kamarátovi je nemorálne, manželská nevera je nemorálna, no zákon ich netrestná a ani by nemal.

Moje neporozumenie preto trvá. Keďže neviem, čo zdôvodňuje kriminalizáciu a zákaz konopy, skutočne by som ocenil, keby mi to niekto zdôvodnil. Zaiste sa nájdu takí, ktorí prijímajú onen predpoklad, že zákaz a trestanie konopy sú dobré. Ak áno, prosím, povedzte mi prečo by mala byť konopa zakázaná a trestná, ale alkohol a tabak nie.

Na záver, niektorí ľudia by si mohli myslieť, že riešiť drogovú politiku, prípadne stavať sa za to, aby bola napríklad konopa legalizovaná, je nepodstatný problém hodný pousmiatia, pretože zrejme ide len o to, aby si nejakí ľudia mohli užiť. Hlboko sa však mýlia. Pointa nie je v tom, že je obmedzovaná sloboda dospelých ľudí, ktorí by mali mať možnosť dať do svojho tela čo chcú – aj keď to je podľa mňa pravda, pointa je v tom, že zákazom a trestaním viac ubližujeme ako pomáhame. V akom svete je lepšie, aby človek strávil 15 rokov za mrežami, než aby mal pri sebe relatívne neškodnú rastlinu? V akom svete má byť tento človek trestaný rovnako alebo horšie ako ten, kto zabije druhého človeka? A za čo vlastne?

A preto, dovtedy, kým mi to niekto nevysvetlí, budem toho názoru, že prechovávanie konopy nie je trestuhodné, ale že trestuhodné je trestať prechovávanie konopy. A konopa nie je jediná droga, na ktorú by sme sa mali dôkladne pozrieť.

Vďaka za prečítanie. 

 

Autor: Adam Greif

 

Zdroj: dennikn.sk/blog

 

Prečítaj si viac z kategórie:
Články
Vaše centrum o konope. Novinky a články o lekárskej marihuane. Táto web stránka je prístupná len pre osoby, ktoré dovŕšili 18 rokov. V prípade, že nemáte viac ako 18 rokov, bezodkladne opustite túto web stránku! Web stránka konopkar.sk používa súbory cookies na zlepšenie funkcií prehliadania, ako aj produkty spoločnosti Google, ktoré zhromažďujú, zdieľajú a využívajú osobné údaje na prispôsobenie zobrazovania reklám. Viac informácii nájdete na stránke Právne informácie. Ďakujeme, že podporujete konopnú osvetu a bezplatnú žurnalistiku vypnutím Vášho adblockeru:)
Súhlasím