Štúdia skúmala, či sú užívatelia marihuany kreatívnejší

Foto: WEB
Konopkar, 18. novembra 2017

Požívanie marihuany v ľuďoch prebúdza pozoruhodné a veselé stavy, ktoré sa často spájajú napríklad aj s rozmýšľaním na úplne iných úrovniach. Preto sa tím vedcov z Washington State University rozhodol zistiť, či je celková schopnosť tvoriť kreatívne riešenia spojená s častým užívaním marihuany.

Mnoho hudobníkov a umelcov takisto podlieha marihuane, čo celý dojem z podpory kreativity len umocňuje (celú štúdiu nájdeš na tomto odkaze).

A tak si výskumníci pozvali takmer tisíc subjektov, medzi ktorými bola približne polovica často požívajúca marihuanu a zvyšná časť sa jej ani nedotkla. Prostredníctvom zložitých psychologických testov sa zdokumentovala a determinovala úroveň kreativity oboch testovacích skupín (napríklad zisťovaním, akými kreatívnymi riešeniami sa ľudia snažia vyriešiť určité problémy). Výskumy sú jasné, ľudia požívajúci marihuanu sú otvorení novým riešeniam a disponujú i vyššími úrovňami umeleckej kreativity, no paradoxne využívajú ju rovnako často ako druhá skupina.

Skupina fajčiarov marihuany takisto získala lepšie výsledky aj v teste kritického myslenia. Pri neskorších testoch sa však ukázal zaujímavý zvrat a síce, že aj napriek tomu, že je marihuana tak populárna u kreatívnych ľudí, tak kreativitu vôbec nepodporuje, minimálne to nebolo potvrdené v rámci spomínaného výskumu. Štúdia ukazuje, že ľudia otvorení novým možnostiam sú zákonite i kreatívnejší, no samotná marihuana je v tomto hlavolame len nepotrebný dielik. Je totiž populárna práve u otvorených ľudí, ktorí majú jednoducho inú, často extrovertnú osobnosť, ktorá sa spája práve s kreativitou i s požívaním marihuany.

 

Zdroj: refresher.sk

 

Prečítaj si viac z kategórie:
Články