Poliačik: Tresty za marihuanu sú už neobhájiteľné

Foto: aimg.sk
Konopkar, 15. septembra 2017

Návrh ministerky Lucie Žitňanskej na oslobodenie prvoužívateľov marihuany od trestného stíhania je len úkrokom správnym smerom a začiatkom možnej zmeny škodlivej a neefektívnej drogovej politiky na Slovensku.

Vláda ním len plní vlastné programové vyhlásenie a je zarážajúce, že polená pod nohy hádžu jej vlastní ministri. V 21. storočí by legislatíva nemala byť závislá od toho, koľko v mladosti vychľastal minister Žiga.

Slovenské nastavenie politík určených na potláčanie kriminality spojenej so zneužívaním omamných a psychotropných látok sú položené na viac ako sto rokov trvajúcom omyle, ktorý dnes voláme vojnou proti drogám.

Harrison Act, prvá právna norma, ktorú v jej rámci evidujeme, bol v USA prijatý v roku 1914 a zakázal užívanie a distribúciu opiátov a výrobkov z koky. V ďalších rokoch americké autority zatkli viac ako 20-tisíc lekárov, ktorí ako odborníci na liečenie závislostí ostro kritizovali kriminalizáciu užívateľov drog a upozorňovali, že ak kontrolu nad produkciou a distribúciou narkotík prevezme mafia a organizovaný zločin, bude to mať na americkú spoločnosť nedozerné následky. Akákoľvek odborná diskusia tým bola ukončená, oponenti boli zbavovaní licencií, mnohí väznení.

Za posledných 100 rokov objem narkotík narástol, počet užívateľov stúpol, v súvislosti s drogovou trestnou činnosťou umreli milióny ľudí a na jej potlačenie boli minuté miliardy. Je to jeden z najdrahších zle zapnutých prvých gombíkov vôbec. Väznice sú preplnené, drogové kartely zo svojich ziskov financujú teroristické organizácie a bludný kruh sa až do začiatku 21. storočia roztáčal do stále obludnejších rozmerov.

Situácia sa začala meniť až relatívne nedávno. Krajiny ako Portugalsko, Španielsko alebo Holandsko pochopili, že na užívateľov drog treba nazerať v prvom rade ako na ľudí s vážnym problémom, ktorí viac ako zatýkanie a basu potrebujú pomoc. Štúdie, ktoré skúmali súvislosť užívania návykových látok a takzvaných nepriaznivých zážitkov v detstve (ACEs – Adverse Childhood Experiences), ukázali, že ľudia, ktorí v detstve zažili viac ako štyri z nasledujúcich tráum:

 • telesné zneužívanie,
 • sexuálne zneužívanie,
 • emocionálne zneužívanie,
 • telesné zanedbávanie,
 • emocionálne zanedbávanie,
 • násilné zaobchádzanie s matkou,
 • zneužívanie návykových látok v domácnosti,
 • mentálna choroba v domácnosti,
 • odlúčenie rodičov alebo rozvod,
 • uväznený člen domácnosti,
 • majú až sedemnásobne vyššiu pravdepodobnosť alkoholizmu. A aj vysokú pravdepodobnosť sebapoškodzujúceho správania, vrátane závislosti od návykových látok, v porovnaní s ľuďmi, ktorí ani jeden taký zážitok nemajú.

V sobotu som bol na konferencii venujúcej sa novým postupom v liečbe drogových závislostí vo Viedni. Jedna z terapeutiek tam hovorila o prípadoch svojich klientok, ktoré mali za sebou osem alebo deväť zo zážitkov na zozname. Väčšina z nás si nevie ani predstaviť to peklo, v ktorom taký človek vyrastá. A ja úplne chápem, že urobí čokoľvek, aby to aspoň na chvíľu prestalo bolieť, aby aspoň na chvíľu zabudol alebo zabudla.

Krajiny, ktoré začali uplatňovať takzvané Harm reduction stratégie, teda prístupy založené na znižovaní ujmy na strane užívateľov, ich rodín, blízkeho okolia aj celej spoločnosti, už nevenujú energiu trestaniu, venujú sa viac prevencii, terénnej práci priamo uprostred drogovej scény a cielenej práci s ohrozenými cieľovými skupinami.

Slovensko v tejto oblasti dlhodobo zaostáva. Sila inštitúcií, ktoré sa majú drogovej politike venovať, dlhodobo klesá, momentálne je nezmyselne v gescii ministerstva zdravotníctva. Štátne peniaze sa nezmyselne míňajú na neefektívne plošné programy ako „zober loptu, nie drogy“ a dotácie pre portály očividných diletantov ako droogle.sk, zatiaľ čo organizácie s dlhoročnou praxou a výsledkami, ako Drogy inak alebo Odyseus, sú dlhodobo finančne aj personálne podvyživené. Tretia vláda Roberta Fica si do svojho programového vyhlásenia vlády napísala toto:

„Vláda navrhne riešenie aplikačných problémov v súvislosti s postihovaním drogovej trestnej činnosti, konkrétne s určovaním množstva omamných a psychotropných látok, a prehodnotí možnosti nastavenia účinnejšieho modelu drogovej politiky so zameraním na postihovanie nelegálneho obchodovania s drogami.“

Návrh ministerky Žitňanskej túto úlohu načína, od jej naplnenia má ďaleko a mnohé ďalšie úlohy úplne vynecháva. No ak sa máme pohnúť z miesta, aj takýto začiatok sa počíta.

 

Zdroj: dennikn.sk

 

Prečítaj si viac z kategórie:
Články
Vaše centrum o konope. Novinky a články o lekárskej marihuane. Táto web stránka je prístupná len pre osoby, ktoré dovŕšili 18 rokov. V prípade, že nemáte viac ako 18 rokov, bezodkladne opustite túto web stránku! Web stránka konopkar.sk používa súbory cookies na zlepšenie funkcií prehliadania, ako aj produkty spoločnosti Google, ktoré zhromažďujú, zdieľajú a využívajú osobné údaje na prispôsobenie zobrazovania reklám. Viac informácii nájdete na stránke Právne informácie. Ďakujeme, že podporujete konopnú osvetu a bezplatnú žurnalistiku vypnutím Vášho adblockeru:)
Súhlasím