Americká vláda potvrdila, že marihuana dokáže zabíjať rakovinové bunky

Foto: startitup.sk / web
Konopkar, 25. apríla 2017

Myš­lien­ka, že mari­hu­ana nemu­sí byť len návy­ko­vá, ale môže pomá­hať pri sil­ný­ch ocho­re­nia­ch a rako­vi­ne, koluje medzi ľuď­mi už dlh­šie.

Veľa ľudí je pre­sved­če­ný­ch, že je to len zámien­ka mno­hý­ch faj­čia­rov tej­to rast­li­ny, aby tak „ospra­vedl­ni­li“ svo­je chvíľ­ko­vé úle­ty. Kým nie­kto­ré kra­ji­ny, ako naprí­klad Kana­da a Írsko stá­le dis­ku­tu­jú a lega­li­zá­cií mari­hu­any na medi­cín­ske úče­ly, iné kra­ji­ny kona­jú rých­lej­šie. Táto téma však stá­le vyvo­lá­va sil­né dis­ku­sie plné kon­tro­verz­ný­ch argu­men­tov.

Takéto debaty viedli výskumníkov k tomu, aby sa tento fakt podrobil poriadnemu preskúmaniu. Ukazuje sa, že marihuana je dobrá voľba – zvlášť ak trpíte napríklad rakovinou. Je to „zelená cesta“ ako dopriať svojmu telu silnú pomoc, niekedy až úplnú liečbu.

 

 

Americkú vládu zrejme tento výskum presvedčil, pretože na svojej oficiálnej stránke sa vyjadrili nasledovne:

„Rastliny čelade cannabis môžu pôsobiť  prospešne na vedľajšie účinky rakoviny a liečbu rakoviny.“

Ďalej sa uvádza, že rastlina pomáha pri rôznorodom použití – napríklad známe a obľúbené fajčenie, ale aj jedenie, pitie nápoja pripraveného z nej, alebo nastriekanie v podobe spreja do úst. Nie len, že vymenovali spôsoby, akým ju možno užívať, ale pridali aj zoznam benefitov, ktoré so sebou užívanie prináša. Samozrejme, týka sa to len ľudí, ktorí ju užívajú z medicínskych účelov.

K týmto benefitom patria napríklad protizápalové účinky, uvoľňovanie bolesti, pôsobí proti úzkosti, znižuje stres, má protinádorovú a antivírusovú aktivitu a dokáže predchádzať silným svalovým kŕčom, ktoré sa môžu objaviť u ľudí podstupujúcich rôzne protirakovinové liečby.

 

 

Po mnohých štúdiách venujúcim sa tejto problematike, príslušné zdravotnícke organizácie v USA priznávajú, že marihuana dokáže zabíjať rakovinové bunky, a pôsobiť tak inhibične na šírenie tejto choroby. Mimo iné, taktiež dokáže zmenšovať už vzniknuté nádory.

Jedna z najväčších svetových krajín teda zvažuje liečby takouto cestou pre všetkých rakovinou postihnutých pacientov. Výskumníci totiž boli schopnídokázať jej priaznivé účinky pri liečbe chorých na rakovinu. Najväčšou otázkou ostáva, či sa na podobný krok podujmú aj ďalšie krajiny, a ako dlho im to potrvá.

 

Zdroj: startitup.sk

 

Prečítaj si viac z kategórie:
Články
Vaše centrum o konope. Novinky a články o marihuane. V prípade, že nemáte viac ako 18 rokov, bezodkladne opustite túto stránku. Stránka konopkar.sk používa súbory cookies na zlepšenie funkcií prehliadania, ako aj produkty spoločnosti Google, ktoré zhromažďujú, zdieľajú a využívajú osobné údaje na prispôsobenie zobrazovania reklám. Ďakujeme, že podporujete konopnú osvetu a bezplatnú žurnalistiku vypnutím Vášho adblockeru :)
Súhlasím