Prelomové rozhodnutie súdu: Krok k dekriminalizácii marihuany

Foto: cas.sk
Konopkar, 2. decembra 2016

Dobrá správa rekreačných „huličov“! Už pred časom sa na Slovensku ustálil právny názor, že ak u vás nájdu minimálne množstvo marihuany, do basy určite nepôjdete.

Z rozhodnutí súdov postupne vyplynulo, že za jednorazovú dávku marihuany sa považuje pol gramu tejto omamnej látky. Najnovšie súdy argumentujú taktiež tým, že je potrebné skúmať aj množstvo účinnej látky.

Slovensko dnes patrí ku krajinám, kde v oblasti drogovej kriminality platia jedny z najtvrdších zákonov v Európe. V krajinách, ako Portugalsko, Španielsko či napríklad Česká republika totiž minimálne množstvá rôznych typov drog, ktoré sú len pre vlastnú spotrebu, nie sú nijako zásadne trestané. V praxi tam ide o takzvanú dekriminalizáciu drog, o ktorej sa z času načas hovorí aj u nás.

Napriek tomu, že naši zákonodarcovia s podobnou inciatívou do parlamentu už dlhší čas neprišli, do istej miery ich nahrádzajú aspoň slovenské súdy. Už začiatkom januára 2014 Krajský súd v Bratislave rozhodol o tom, že prechovávanie marihuany v množstve menšom ako 0,5 gramu, nie je trestným činom. „Pri ma­ri­hua­ne sa te­da vy­chá­dza z prie­mer­nej hmot­nos­ti ta­ba­ko­vej ci­ga­re­ty (0,5 g), pri­čom množ­stvá nedo­sa­hu­jú­ce tú­to hmot­nosť sa po­va­žu­jú za zbyt­ko­vé množ­stvá dro­gy, kto­ré nie sú pred­me­tom tres­tnop­ráv­ne­ho pos­ti­hu,“ konštatoval vtedy súd v odôvodnení oslobodzujúceho rozsudku.

Najnovší rozsudok bratislavského Krajského súdu však priniesol nový okamih, kedy prechovávanie marihuany nemôže byť považované za trestný čin. Okrem hmotnosti substancie je totiž podľa právneho názoru súdu potrebné skúmať aj obsah účinnej látky. „Po­kiaľ za­is­te­né množ­stvo ne­bu­de ob­sa­ho­vať mi­ni­mál­ne 10 mg THC v za­is­te­nej ma­ri­hua­ne, ne­pôj­de o omam­nú lát­ku a tým ani o trest­ný čin,“ uvádza Krajský súd v Bratislave v najnovšom rozsudku. V praxi to teda znamená, že okrem množstva psychotropnej látky by mali súdy prihliadať aj na koncentráciu účinnej zložky v nej. Ide tak o ďalší krok smerom k postupnej liberalizácii drogovej politiky na Slovensku.

 

Zdroj: cas.sk

 

Prečítaj si viac z kategórie:
Články
Vaše centrum o konope. Novinky a články o lekárskej marihuane. Táto web stránka je prístupná len pre osoby, ktoré dovŕšili 18 rokov. V prípade, že nemáte viac ako 18 rokov, bezodkladne opustite túto web stránku! Web stránka konopkar.sk používa súbory cookies na zlepšenie funkcií prehliadania, ako aj produkty spoločnosti Google, ktoré zhromažďujú, zdieľajú a využívajú osobné údaje na prispôsobenie zobrazovania reklám. Viac informácii nájdete na stránke Právne informácie. Ďakujeme, že podporujete konopnú osvetu a bezplatnú žurnalistiku vypnutím Vášho adblockeru:)
Súhlasím