Za drogy minú Európania najmenej 24 miliárd eur ročne, tvrdí Europol

Foto: eurowire.co
Konopkar, 10. apríla 2016

V správe o trhoch s drogami v EÚ na rok 2016, ktorú zverejnili Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) a Europol, sa odhaduje, že Európania minú na nelegálne drogy každoročne aspoň 24 miliárd EUR, čo predstavuje jednu z hlavných ziskových aktivít organizovaného zločinu v Európe.

Správa poskytuje najnovšiu analýzu trhu s nelegálnymi drogami v EÚ a zaoberá sa trendmi pozdĺž celého dodávateľského reťazca, od výroby a dodávky až po predaj, distribúciu a spotrebu. Analyzuje aj značné náklady, ktoré tieto trhy spôsobujú spoločnosti vrátane ich vplyvu na podniky, vládne inštitúcie, mestské časti, rodiny, ľudí a životné prostredie.

Dimitris Avramopoulos, európsky komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo, zhrnul zistenia správy takto: „Dnešná narkomafia rýchlo využíva a poškodzuje globálne toky, či už ide o prepravu, tovar alebo ľudí, a predstavuje hrozbu pre verejné zdravie. Na rýchlu cezhraničnú kriminálnu činnosť využívajú nové technológie a internet, rast celosvetového obchodu a obchodnú infraštruktúru. Na trh s drogami v Európe by navyše mohla mať potenciálne významný vplyv nestabilita v regiónoch susediacich s EÚ. Táto cenná správa skúma väzby na ďalšiu trestnú činnosť a to, ako môžu nelegálne príjmy z obchodovania s drogami financovať prevádzanie migrantov a terorizmus a ako podkopávajú úsilie o medzinárodný rozvoj.“

Riaditeľ EMCDDA Alexis Goosdeel dodal: „Trh s drogami v EÚ poháňajú dva jednoduché princípy: zisk a moc. Ak chceme znížiť škody spôsobené drogami, musíme porozumieť týmto princípom, ako aj širšiemu vplyvu trhov s drogami na spoločnosť. Tieto vedomosti sú nevyhnutné na vypracovanie nových stratégií boja proti trestnej činnosti a ochrany zdravia, bezpečnosti a prosperity našich občanov.“

Riaditeľ Europolu Rob Wainwright uviedol: „Nezákonná výroba drog a obchodovanie s nimi zostáva jedným z najväčších a najinovatívnejších kriminálnych trhov v Európe. Tým, že je čoraz komplexnejší a prepojenejší s inými formami trestnej činnosti a dokonca s terorizmom, predstavuje pre vnútornú bezpečnosť EÚ kľúčovú hrozbu. Pri znižovaní jeho rozsahu a vplyvu má zásadný význam koordinovaná cezhraničná spolupráca orgánov presadzovania práva a tú možno dosiahnuť vďaka jedinečným operačným spôsobilostiam Europolu a ďalších nástrojov EÚ.“

Správa doplnená strategickým prehľadom spája schopnosti EMCDDA v oblasti monitorovania drog a analýzy s operačným spravodajstvom Europolu o trendoch v organizovanej trestnej činnosti. Opisuje trh, ktorý sa neustále vyvíja, prispôsobuje a využíva všetky príležitosti a je kľúčovým problémom pre tvorcov politík, orgány presadzovania práva a verejné zdravie.

Zo správy vyplýva, že aj keď tradičné trasy obchodovania pretrvávajú, dochádza k ich diverzifikácii. Už sa nezameriavajú len na jednu komoditu, zároveň sa naďalej využívajú legitímne dopravné a logistické infraštruktúry, pričom výhodný spôsob pre dovoz veľkých zásielok drog do Európy predstavujú námorné kontajnery. Nové príležitosti na dodávanie drog online ponúka posledný vývoj na internetových trhoch vrátane tzv. temného internetu (dark net), anonymizácie softvéru a kryptomeny.

 

Analýza, ktorú správa predkladá, obsahuje tri hlavné témy:

  • posilňovanie vzťahov medzi obchodovaním s drogami a ďalšími formami trestnej činnosti:organizované zločinecké skupiny zapojené do trhu s drogami diverzifikujú svoju činnosť na viacero typov drog, zapájajú sa do ďalších foriem trestnej činnosti vrátane terorizmu, vytvárajú spojenectvá naprieč etnickými a zemepisnými hranicami a využívajú odborné znalosti.

 

  • Zrýchlené tempo zmien na trhu s drogami v dôsledku globalizácie a technologického vývoja: zločinecké skupiny rýchlo využívajú príležitosti, ktoré im poskytujú ľahší prístup k informáciám, internet a rast medzinárodného obchodu.

 

  • Geografické koncentrácie skupín špecializujúcich sa na trestnú činnosť súvisiacu s drogami: výroba drog alebo obchodovanie s nimi sa v rámci Európy aj mimo nej sústreďuje v určitých geografických oblastiach; niektoré už majú dlhú tradíciu, no objavujú sa aj nové oblasti (napr. obchodovanie s heroínom cez Zakaukazsko). Správa zdôrazňuje, ako môžu koordinované opatrenia na úrovni EÚ predstavovať zásadný pokrok v boji proti obchodovaniu s nelegálnymi drogami, a navrhuje komplexný súbor odporúčaní a opatrení v kľúčových oblastiach, ktoré možno využiť pri budúcich politikách a iniciatívach. Protidrogová stratégia EÚ (2013 – 20) a akčný plán (2013 – 16) poskytujú rámec na riešenie situácie s nelegálnymi drogami v EÚ a dopĺňajú vnútroštátne stratégie členských štátov. Hlavným cieľom je merateľné zníženie dostupnosti nelegálnych drog narušením obchodovania s nimi, rozbíjaním organizovaných zločineckých skupín, efektívnym využívaním systému trestného súdnictva, účinným presadzovaním práva čerpajúceho zo spravodajských informácií a zvýšenou výmenou spravodajských informácií, ako aj celoúnijným dôrazom na rozsiahlu cezhraničnú organizovanú trestnú činnosť súvisiacu s drogami.

 

Zdroj: europskenoviny.sk

 

Prečítaj si viac z kategórie:
Články
Vaše centrum o konope. Novinky a články o marihuane. V prípade, že nemáte viac ako 18 rokov, bezodkladne opustite túto stránku. Stránka konopkar.sk používa súbory cookies na zlepšenie funkcií prehliadania, ako aj produkty spoločnosti Google, ktoré zhromažďujú, zdieľajú a využívajú osobné údaje na prispôsobenie zobrazovania reklám. Ďakujeme, že podporujete konopnú osvetu a bezplatnú žurnalistiku vypnutím Vášho adblockeru :)
Súhlasím