Pozor na nové psychoaktívne látky

Foto: HNONLINE.SK
Konopkar, 26. júna 2015

Európa čelí vážnym hrozbám nových psychoaktívnych látok (NPL), kombinovanému užívaniu či zneužívaniu viacerých látok a liekov.

Zvyšuje sa čistota a účinnosť drog, častejšie sa objavujú nové drogy. Aj to vyplýva z Európskej správy o drogách. Ako povedal európsky komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos, Európa má vedúcu úlohu v boji s fenoménom tzv. nových drog.

„Vlani bolo oznámených až 101 nových nekontrolovaných psychoaktívnych látok, ktoré sú skúškou pre naše existujúce kontrolné mechanizmy. Teším sa na pripravované právne predpisy EÚ v tejto oblasti, o ktorých sa v súčasnosti rokuje,“ dodal D. Avramopoulos.

Ako informovala agentúra EÚ pre drogy (EMCDDA), v minulom roku boli v únii každý deň zistené približne dve nové psychoaktívne látky alebo „nové drogy“, často predávané ako nekontrolované psychoaktívne látky (tzv. legal highs).

V zozname oznámených psychoaktívnych látok opätovne dominovali dve skupiny, a to syntetické katinóny (často sa predávali ako legálna náhrada za stimulanty) a syntetické kanabinoidy (predávané ako legálna náhrada za kanabis). Predstavujú dve najväčšie skupiny látok, ktoré monitoruje systém včasného varovania a spolu tvoria takmer dve tretiny nových drog, ktoré boli v roku 2014 oznámené.

 

Dizajnérske drogy

Podľa Európskej správy o drogách NPL sú známe aj ako dizajnérske drogy alebo smart drugs. Ide o nekontrolované látky, ktoré napodobňujú účinky psychoaktívnych látok, ich konzumácia však predstavuje závažné zdravotné riziká. Mladí ľudia ich užívajú najmä v kombinácii s alkoholom, čo už v Európe spôsobilo niekoľko desiatok smrteľných prípadov.

Čoraz častejšie sú vyhľadávané aj na Slovensku (medzi NPL patria napríklad aj látky rastlinného pôvodu, produkty zo šalvie, z durmanu či z muškátového oriešku). V systéme včasného varovania EÚ je zaregistrovaných 450 nových monitorovaných látok, v roku 2014 do zoznamu pribudlo 101 nových „dizajnérskych drog“ a ich počet už prevýšil počet kontrolovaných drog v medzinárodných konvenciách.

Na Slovensku bolo doteraz identifikovaných 81 NPL, z ktorých viac ako dve tretiny predstavovali syntetické kanabinoidy a katinóny. V minulom roku bolo podľa európskej správy prvý raz do národného systému včasného varovania hlásených 11 nových drog, z ktorých najpočetnejšiu skupinu tvorili syntetické kanabinoidy (7).

„Hoci počet záchytov NPL sa v roku 2014 výrazne znížil, počet novo identifikovaných kanabinoidov dosiahol druhú najvyššiu úroveň od roku 2009. Znepokojujúce je zistenie, že medzi zachytenými látkami sa nachádzali i nebezpečné druhy syntetických kanabinoidov, v súvislosti s ktorými boli nedávno hlásené prípady úmrtí a vážnych intoxikácií,“ informovala PhDr. Eleonóra Kastelová z Národného monitorovacieho centra pre drogy.

Ako ďalej spresnila, rovnako ako pri klasických drogách je veľkou hrozbou ich užívanie v kombináciách. Užívatelia často siahajú po kombinácii viacerých NPL v jednom produkte, prípadne jeho účinok posilňujú pridaním kofeínu.

Rovnako ako v zahraničí aj na Slovensku tvoria rizikovú skupinu mladí od 15 do 24 rokov, ktorých láka najmä dostupnosť, cena, legálny status a účinky NPL podobné kontrolovaným nelegálnym drogám. Podľa výsledkov prieskumu Eurobarometer z roku 2014 až 6 percent mladých Slovákov vyskúšalo NPL.

 

dizajnerske-drogy-u-nas

 

Situácia u nás

Najrozšírenejšou drogou na Slovensku je podľa E. Kastelovej marihuana, a to najmä u 15- až 24-ročných. Takmer tretina stredoškolákov priznala, že vyskúšali túto drogu.

„Naše dlhodobé prieskumy ukazujú, že do roku 2010 prevalencia, výskyt užívania marihuany prudko stúpal. Od roku 2010 nastáva akási stabilizácia, napriek tomu, že počet užívateľov je stále vysoký,“ vysvetlila.

Ako priblížila riaditeľka odboru koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog MZ SR Mgr. Nadežda Lobodášová, povzbudzujúcou správou je, že na Slovensku klesá počet užívateľov, ako aj liečených pacientov v súvislosti s heroínom.

„Túto klasickú drogu však nahradil metamfetamín, teda pervitín,“ doplnila. Pilotná analýza odpadových vôd tiež ukázala, že po marihuane a po pervitíne máme blízko aj ku kokaínu. Zaujal u nás tretie miesto.

 

Boj proti predávkovaniu drogami

Odhaduje sa, že viac ako polovica z 1,3 milióna dlhodobých užívateľov opioidov v Európe sa dnes podrobuje substitučnej liečbe závislosti od nich. Podľa EMCDDA orgány presadzovania práva v európskych krajinách zachytili v roku 2013 okrem heroínu aj iné opioidy, napríklad ópium, prípravky zo surového ópia (napríklad tzv. kompót), lieky (napríklad morfín, metadón, buprenorfín, fentanyl, tramadol), ako i nové syntetické opioidy.

Výzvou pre politiky zdravia v Európe je podľa EMCDDA znižovanie počtu prípadov smrteľného predávkovania drogami a ďalších úmrtí súvisiacich s drogami. Podľa odhadov najmenej 6 100 úmrtí z predávkovania drogami v EÚ v roku 2013 súviselo najmä s užívaním heroínu a iných opioidov.

„Intervencie zamerané na predchádzanie predávkovaniu zahŕňajú cielené stratégie, vzdelávanie o rizikách a školenie o reakcii v prípade predávkovania vrátane distribúcie naloxónu na domáce použitie,“ uvádza EMCDDA.

Podľa nej v niektorých krajinách už dávno zaviedli do praxe aj poskytovanie miestností na užívanie drog. Tieto služby poskytuje v asi 70 zariadeniach šesť krajín (Dánsko, Nemecko, Španielsko, Luxemburgsko, Holandsko, Nórsko), ktoré podávajú správy agentúre EÚ pre drogy.

Nedávno schválilo experimentálne poskytovanie miestností na užívanie drog aj Francúzsko. Táto služba môže podľa agentúry zohrať významnú úlohu pri obmedzovaní poškodení, ktoré súvisia s drogami (vrátane úmrtí z predávkovania) a môže poslúžiť ako užitočný priestor pre kontakt zdravotníckych služieb s užívateľmi drog, ktorých je ťažké podchytiť.

 

Zdroj: hnonline.sk

 

Prečítaj si viac z kategórie:
Články
Vaše centrum o konope. Novinky a články o lekárskej marihuane. Táto web stránka je prístupná len pre osoby, ktoré dovŕšili 18 rokov. V prípade, že nemáte viac ako 18 rokov, bezodkladne opustite túto web stránku! Web stránka konopkar.sk používa súbory cookies na zlepšenie funkcií prehliadania, ako aj produkty spoločnosti Google, ktoré zhromažďujú, zdieľajú a využívajú osobné údaje na prispôsobenie zobrazovania reklám. Viac informácii nájdete na stránke Právne informácie. Ďakujeme, že podporujete konopnú osvetu a bezplatnú žurnalistiku vypnutím Vášho adblockeru:)
Súhlasím