Tri najvražednejšie drogy sú povolené a dostupné

Foto: POSTOY.SK
Konopkar, 21. mája 2015

Legálne drogy zabijú výrazne viac ľudí ako zakázané. Ak by však boli povolené aj heroín alebo kokaín, počet ich obetí by sa tiež výrazne zvýšil.

Výskumy v USA ukazujú, že najnebezpečnejšie drogy sú tie povolené a do veľkej miery aj voľne dostupné. Ročne zabijú najviac ľudí a okrem toho škodia aj okoliu toho, kto ich užíva. Zakázané drogy spôsobujú úmrtie menej ľudí aj preto, že nie sú voľne dostupné. Informuje o tom americký portál Vox.

Vychádza z výskumov amerického Centra pre kontrolu ochorení a prevenciu (Center for Disease Control and Prevention – CDC), ktoré ukazujú, že tabakové výrobky, alkohol a lieky proti bolesti priamo zapríčiňujú viac úmrtí ako iné drogy.

Je to aj preto, že si ich môže ľahko zaobstarať každý a ich užívanie sa nespája s kriminalitou a spoločenským odsúdením. Naopak, často sa stali súčasťou kultúry a spoločenského diania. Vox spomína aj fakt, že sa pri posúdení nebezpečnosti nemožno obmedziť na priame spôsobenie smrti. Mnohé drogy, ako napríklad alkohol alebo kokaín, zvyčajne navodia nebezpečné správanie, ktoré spôsobuje násilie a kriminalitu.

Iné drogy môžu spustiť driemajúce psychické choroby alebo prípady psychózy, čo platí napríklad v prípade halucinogénnych drog. Pri posúdení škodlivosti treba počítať aj s týmito účinkami.

 

drogy-usa-graf-2011

 

Podľa Voxu ostávajú legálne drogy veľkým problémom pre verejné zdravie a odborníci sú presvedčení, že politici by mohli urobiť viac preto, aby obmedzili počet mŕtvych, ktorých zabijú najmä tri najvražednejšie drogy.

 

1) Tabakové výrobky

Tabak a výrobky z neho ako cigarety, cigary, fajčenie fajky alebo žuvanie tabaku je s náskokom najväčším zabijakom medzi drogami. Podľa CDC zomrie menej Američanov pri dopravných nehodách, samovraždách a predávkovaní drogami dokopy ako na rakovinu pľúc a srdcové choroby, zapríčinené užívaním tabaku.

Do zhruba 440-tisíc úmrtí v roku 2011 sa započítali len priame vplyvy bez druhotných, ako je pasívne fajčenie, vplyv fajčenia matiek na novorodencov a požiare obydlí spôsobené fajčením. Pasívne fajčenie spôsobilo ďalších vyše 40-tisíc úmrtí.

V USA každý rok možno podľa CDC pripísať jedno z piatich úmrtí fajčeniu, čo je zjavne v priamej súvislosti s tým, že v priemere fajčí každý piaty dospelý Američan. Užívanie tabaku v USA za posledné desaťročia výrazne kleslo najmä vďaka kampaniam proti fajčeniu, zákazu fajčenia na verejných miestach a na pracoviskách, zvýšeniu daní či povinnému varovaniu pred škodlivosťou na tabakových výrobkoch.

 

2) Alkoholické nápoje

Zdravotné problémy pre požívanie alkoholu, ako sú choroby pečene, v roku 2011 zabili v USA vyše 26-tisíc ľudí. Úmrtí zapríčinených alkoholom je však v skutočnosti oveľa viac – pri jazdení či iných nehodách pod vplyvom alkoholu. Spolu s nimi sa počet mŕtvych vyšplhá na 88-tisíc ročne, píše Vox.

Nebezpečenstiev pravidelného nadmerného užívania alkoholu je však oveľa viac. Ide najmä o poškodenie orgánov, možnosť vytvoriť si závislosť, potláčanie mentálnych funkcií, sklon ku kriminalite a podobne. Ľudia závislí od alkoholu sa veľmi často správajú násilnícky a agresívne, strácajú schopnosť ekonomickej produktívnosti a stávajú sa závislými od sociálnych dávok.

 

alkohol-smiech

 

Podľa CDC je alkohol zapojený do 40 percent násilných kriminálnych činov v USA. Nejde teda len o vplyv na osobu, ktorá drogu užíva, ale aj na jej okolie. V tomto smere je alkohol podľa britského výskumníka Davida Nutta spoločensky najnebezpečnejšou drogou zo všetkých. Odborníci sa s ním podľa Voxu zhodujú, upozorňujú však na to, že zrejme by boli podobne nebezpečné aj heroín a kokaín, ak by boli podobne voľne dostupné.

Odporúčajú viac obmedzení predaja alkoholu, vyššie dane a viac informovania o škodlivosti alkoholu, aby sa znížil počet úmrtí, ktoré zapríčiňuje. Krajiny, ktoré obmedzujú predaj a majú vyššie ceny, dokázali obmedziť prístup k alkoholu pre mladých a celkovo znížiť jeho spotrebu.

 

3) Lieky proti bolesti

Takéto lieky na báze opiátov ako napríklad morfín sú v USA na predpis, napriek tomu je počet úmrtí, ktoré spôsobilo predávkovanie nimi, od roku 1999 na vzostupe. Často je to v kombinácii s inými drogami, CDC zistilo, že až 31 percent úmrtí predávkovaním bolo kombinovaných s užívaním benzodiazepinov (Diazepam, Valium), ktoré sú často voľne dostupné.

Medzi odborníkmi sa tento nárast počtu úmrtí často považuje za epidémiu. Politici na to reagujú silnejšou reguláciou ich poskytovania a tvrdými trestami lekárov, kliniky a lekárne, ktoré pacientom distribuujú opiáty podozrivo ochotne alebo bez zdravotných dôvodov. V USA sa pre takéto nelegálne zdroje zaviedol názov „pill mills“ (fabriky na tabletky).

Na druhej strane sa ukázalo, že takéto postihy mnohých užívateľov opiátov posunuli k užívaniu heroínu. Mnohí Američania trpia podľa Inštitútu medicíny chronickými bolesťami, ale lekári sa im nedostatočne venujú, pretože zákonné a odborné obmedzenia poskytovania opiátov sa stále zvyšujú.

 

most-dangerous-drugs-2015

 

Iné drogy – marihuana, heroín, kokaín

Niektorí odborníci uvádzajú, že užívanie opiátov proti bolesti by znížilo využívanie marihuany na lekárske účely. Užívanie marihuany ako také sa zatiaľ nepodarilo preukázať ako priamu príčinu smrti. Výskumy predpokladajú, že jej užívanie počas dospievania môže viesť k psychóze alebo schizofrénii, či pľúcnym chorobám, nepodarilo sa to však zatiaľ vierohodne overiť.

Hlavné riziko marihuany spočíva podľa Marka Kleimana z univerzity v Los Angeles (UCLA) v tom, že človek prestáva kontrolovať jej užívanie. To má dôsledky v tom, že v čase, ktorý strávi takto, nie je pri zmysloch. „Keď sú to celé hodiny denne po celé roky, je to zlé,“ hovorí.

Jon Caulkins, odborník na drogy z Carnegie Mellon University dodáva, že na určitej úrovni užívania marihuany sa človek dostane do stavu, že prežije polovicu svojho dňa pod jej vplyvom, čo zhoršuje jeho možnosť uplatnenia a úspešnosti v živote.

Presné údaje o dlhodobom vplyve ďalších drog na zdravie a úmrtia ľudí nie sú v USA podľa Voxu k dispozícii. Pozície na prvých troch miestach by to však nezmenilo. Užívanie tvrdých drog a závislosť od nich sa často končí smrťou, počet ich užívateľov je však v porovnaní s tabakom alebo alkoholom silno obmedzený.

Podľa amerických zdrojov sa k užívaniu heroínu počas posledného mesiaca priznalo 0,1 % obyvateľov USA nad 12 rokov, v prípade kokaínu to bolo 0,6 % ľudí. Ak by sa dali voľne kúpiť, určite by to bolo viac. Užívanie kokaínu, či už vo forme injekcií alebo cigariet, môže viesť k zlyhaniu srdca a mŕtvici, ako aj k násilnému správaniu. Heroín je zasa nebezpečný pre veľké riziko predávkovania. To sa iba zvyšuje, ak ho závislý užíva stále viac.

 

Zdroj: postoy.sk

 

Prečítaj si viac z kategórie:
Články
Vaše centrum o konope. Novinky a články o lekárskej marihuane. Táto web stránka je prístupná len pre osoby, ktoré dovŕšili 18 rokov. V prípade, že nemáte viac ako 18 rokov, bezodkladne opustite túto web stránku! Web stránka konopkar.sk používa súbory cookies na zlepšenie funkcií prehliadania, ako aj produkty spoločnosti Google, ktoré zhromažďujú, zdieľajú a využívajú osobné údaje na prispôsobenie zobrazovania reklám. Viac informácii nájdete na stránke Právne informácie. Ďakujeme, že podporujete konopnú osvetu a bezplatnú žurnalistiku vypnutím Vášho adblockeru:)
Súhlasím