Vedie užívanie konope k poklesu inteligencie vs. právd je toľko, koľko treba, I. časť

Foto: WEB
Konopkar, 5. júna 2014

Vedie pravidelné užívanie konopy k poklesu inteligencie? Toto je teda komplikovaná otázka! Je veľmi ťažké skúmať to hneď z niekoľkých dôvodov.

Po prvé, konope je ťažké študovať klinicky v ktoromkoľvek štáte na svete, kde je jeho užívanie čo i len na medicínske účely povolené. Veľké pokroky v tomto smere vidíme napríklad v susednom Rakúsku, kde je konope predpisované pacientom pri fyzických, ako aj psychických problémoch. Toto rozhodnutie považoval za nutné aj prezident rakúskeho združenia pre výskum bolesti, ktorý sa kladne vyjadruje k používaniu marihuany na tlmenie silných bolestí.

Po druhé, výskum spolieha na údaje, ktoré o sebe uvádzajú samotní užívatelia, alebo sa rôzne druhy konope líšia v účinnosti. Tiež, či je zvolené vhodné dávkovanie použité na účastníkoch daného pokusu. Rovnako získanie dlhodobých údajov od akejkoľvek vekovej populácie je ťažké, ale nájsť dobrovoľníkov k účasti vo vedeckej štúdii na nelegálne látky a to ešte aj v opakovanom testovaní je z pochopiteľných dôvodov takmer nemožné.

Veľmi zaujímavá je tu otázka z pohľadu psychiatrie. Je vôbec možná diagnóza závislosti na konope? Kto stanovuje diagnózu a koľko rôznych lekárov nesúhlasí s diagnostikou? Aj toto sú otázky na ktoré budeme v pokračovaní tohto článku hľadať odpovede. Verím, že na ne čakáte rovnako ako ja.

 

Prečítaj si viac z kategórie:
Články